τιτλοςενότητας
Υπάρχουν 1 τραγούδια συνεργασίας με το Δημ.Ρουμελιώτη:
ΜΕΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΑ ΒΟΥΝΑ