τιτλοςενότητας
Υπάρχουν 2 τραγούδια συνεργασίας με το Δημ.Ρουμελιώτη:
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΠΟΝΗΡΕΣ
Ο ΜΥΛΟΣ